Regulamin

§1. Rezerwacje i płatności

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, rezerwacje są obowiązkowe. W przypadku braku miejsc, możesz wpisać się na listę rezerwową.
 2. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu online. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio z naszego grafiku.
 3. System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez JoyFlowYoga Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
 4. Logując się do systemu zyskujesz dostęp do osobistego profilu klienta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami, dokonywać płatności, sprawdzać historię zakupów, pozostałą ilość zajęć i termin upływu ważności karnetu.
 5. Istnieje możliwość instalacji darmowej aplikacji na urządzeniach przenośnych typu smartphone. Pobierz tutaj.
 6. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe lub gotówką w studiu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wyboru płatności gotówką należy przyjść minimum 15 min wcześniej.
 7. Jeśli zarezerwujesz zajęcia i nie weźmiesz w nich udziału, możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie/nieobecność w wysokości 10 zł (jeśli korzystasz z karnetu na nieograniczoną liczbę wejść) lub utracisz zajęcia, jeśli korzystasz z karnetu na określoną liczbę wejść.
 8. Rezerwację można odwołać do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć opłaty karnej lub utraty zajęć.
 9. Nasz harmonogram rezerwacji otwiera się z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 10.  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

§2. Karnety

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
 2. Karnety upoważniają do korzystania z wszystkich rodzajów zajęć z wyjątkiem kursów i warsztatów.
 3. Karnet powitalny to oferta przeznaczona dla każdego i można z niej skorzystać tylko raz w dowolnym terminie.
 4. Karnet powitalny umożliwia wstęp na dowolną liczbę zajęć w ciągu 30 dni.
 5. Posiadanie karnetu na nieograniczoną liczbę wejść nie zwalnia z obowiązku rezerwacji miejsca na zajęciach.
 6. Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba i nie ma możliwości przekazywania go osobom trzecim.
 7. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 8. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy zmuszeni zamknąć szkołę na więcej niż 3 kolejne dni, możesz poprosić o przedłużenie karnetu.

§3. Kursy dla początkujących

 1. Kursy dla początkujących dedykowane są osobom, które nie posiadają żadnego doświadczenia w praktyce jogi.
 2. Ilość miejsc na kursie dla początkujących jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Aby zapisać się na kurs należy wysyłać zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@joyflowyoga.pl
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie nie dokonujemy zwrotów pieniędzy.
 4. W razie nieobecności na kursie, opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych zajęć odbywających się w naszej szkole.

§4. Korzystanie z usług

 1. Osoby niepełnoletnie mogą dołączyć do zajęć za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, który skontaktuje się z nami i dostarczy pisemne oświadczenie.
 2. Na zajęcia należy przyjść punktualnie, najlepiej kilka minut wcześniej. Osoby spóźnione proszone są o zachowanie szczególnej ciszy podczas wchodzenia na salę.
 3. Przed każdymi zajęciami należy wyciszyć bądź wyłączyć telefon, aby nie zakłócać spokoju innych uczestników.
 4. Każdy uczestnik zobowiazany jest do zachowania ciszy i skupienia podczas zajęć.
 5. Zalecamy włożyć wygodny, niekrępujący ruchów strój. Ćwiczy się boso. Na salę wchodzi się bez obuwia i odzieży wierzchniej.
 6. Szkoła dysponuje matami do jogi oraz ręcznikami antypoślizgowymi, z których można korzystać bezpłatnie. Można także przynosić własną matę i ręcznik.
 7. Do praktyki należy przystąpić z pustym żołądkiem. Można zabrać ze sobą butelkę wody, jednak nie zaleca się spożywania płynów podczas ćwiczeń.
 8. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć nie jest możliwe bez wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.
 9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest przestrzeganie i zachowanie czystości na sali oraz używanie sprzętu do jogi z szacunkiem i troską.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatni.
 11. Bezwzględnie zabrania się udziału w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

§5. Zdrowie

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika jest poinformowanie nas o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na praktykę.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi nie mogą brać udziału w zajęciach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach, które decydują się praktykować wbrew zaleceniom lekarza i nie poinformowały nas o swoich problemach zdrowotnych.
 4. Kobiety w ciąży mogą dołączyć do zajęć po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań oraz po uzyskaniu zgody właściciela JoyFlowYoga.
 5. Kobiety w pierwszym trymestrze ciąży bezwzględnie nie powinny brać udziału w zajęciach grupowych ze względu na intensywny charakter ćwiczeń.
 6. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej.
 7. Akceptując regulamin zgadzasz się, że praktyka w naszej szkole wiąże się z ryzykiem drobnych i poważnych obrażeń oraz, że ćwiczysz na własne ryzyko.
 8. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia lub kontynuacji zajęć każdej osobie, która złamie postanowienia regulaminu.