Regulamin

§1. Rezerwacje i płatności

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, rezerwacje są obowiązkowe. W przypadku braku miejsc, możesz wpisać się na listę rezerwową.
 2. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu online. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio z naszego grafiku.
 3. System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez JoyFlowYoga Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
 4. Logując się do systemu zyskujesz dostęp do osobistego profilu klienta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami, dokonywać płatności, sprawdzać historię zakupów, pozostałą ilość zajęć i termin upływu ważności karnetu.
 5. Istnieje możliwość instalacji darmowej aplikacji na urządzeniach przenośnych typu smartphone. Pobierz tutaj.
 6. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe lub gotówką w studiu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wyboru płatności gotówką należy przyjść minimum 15 min wcześniej.
 7. Jeśli zarezerwujesz zajęcia i nie weźmiesz w nich udziału, możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie/nieobecność w wysokości 10 zł (jeśli korzystasz z karnetu na nieograniczoną liczbę wejść) lub utracisz zajęcia, jeśli korzystasz z karnetu na określoną liczbę wejść.
 8. Rezerwację można odwołać do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć opłaty karnej lub utraty zajęć.
 9. Nasz harmonogram rezerwacji otwiera się z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

§2. Karnety

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
 2. Karnety upoważniają do korzystania z wszystkich rodzajów zajęć z wyjątkiem kursów i warsztatów.
 3. Posiadanie karnetu na nieograniczoną liczbę wejść nie zwalnia z obowiązku rezerwacji miejsca na zajęciach.
 4. Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba i nie ma możliwości przekazywania go osobom trzecim.
 5. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 6. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy zmuszeni zamknąć szkołę na więcej niż 7 kolejnych dni, możesz poprosić o przedłużenie karnetu.
 7. Jeśli możesz uczęszczać na zajęcia tylko w wybrane dni, jesteś zobowiązany/a do rezerwacji wszystkich zajęć z góry na miesiąc. W przypadku, kiedy zdarzy się, że odwołamy zarezerwowane przez Ciebie zajęcia, możesz ubiegać się o przedłużenie karnetu. Jeśli natomiast nie zapiszesz się z miesięcznym wyprzedzeniem i okaże się, że na zajęciach, do których chcesz dołączyć nie ma już miejsc, nie przedłużamy karnetu, jesteś zobowiązany/a wykorzystać karnet na innych zajęciach.

§3. Kursy dla początkujących

 1. Kursy dla początkujących dedykowane są osobom, które nie posiadają żadnego doświadczenia w praktyce jogi.
 2. Ilość miejsc na kursie dla początkujących jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Aby zapisać się na kurs należy wysyłać zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@joyflowyoga.pl
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie nie dokonujemy zwrotów pieniędzy.
 4. W razie nieobecności na kursie, opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych zajęć odbywających się w naszej szkole.

§4. Korzystanie z usług

 1. Drzwi wejściowe są otwierane 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i zamykane na czas trwania zajęć.
 2. Na zajęcia należy przyjść 10-15 minut wcześniej, aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce na macie. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
 3. Przed każdymi zajęciami należy wyciszyć bądź wyłączyć telefon, aby nie zakłócać spokoju innych uczestników.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania ciszy i skupienia podczas zajęć.
 5. Zalecamy włożyć wygodny, niekrępujący ruchów strój. Ćwiczy się boso. Na salę wchodzi się bez obuwia i odzieży wierzchniej.
 6. Szkoła dysponuje matami do jogi oraz ręcznikami antypoślizgowymi, z których można korzystać bezpłatnie. Można także przynosić własną matę i ręcznik.
 7. Do praktyki należy przystąpić z pustym żołądkiem. Można zabrać ze sobą butelkę wody, jednak nie zaleca się spożywania płynów podczas ćwiczeń.
 8. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć nie jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.
 9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest przestrzeganie i zachowanie czystości na sali oraz używanie sprzętu do jogi z szacunkiem i troską.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatni.
 11. Bezwzględnie zabrania się udziału w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

§5. Zdrowie

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika jest poinformowanie nas o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na praktykę.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi nie mogą brać udziału w zajęciach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach, które decydują się praktykować wbrew zaleceniom lekarza i nie poinformowały nas o swoich problemach zdrowotnych.
 4. Kobiety w ciąży mogą dołączyć do zajęć po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań oraz po uzyskaniu zgody właściciela JoyFlowYoga.
 5. Kobiety w pierwszym trymestrze ciąży bezwzględnie nie powinny brać udziału w zajęciach grupowych ze względu na intensywny charakter ćwiczeń.
 6. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej.
 7. Akceptując regulamin zgadzasz się, że praktyka w naszej szkole wiąże się z ryzykiem drobnych i poważnych obrażeń oraz, że ćwiczysz na własne ryzyko.
 8. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia lub kontynuacji zajęć każdej osobie, która złamie postanowienia regulaminu.